Zastrzeżenia prawne 

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej  jest TEXO Sp. z o.o. SP. k. Serwis nasz ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na naszej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w TEXO Sp. z o.o. SP. k. lub u innego kompetentnego specjalisty lub prawnika.

 Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. TEXO S.C. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich. W żadnym wypadku TEXO Sp. z o.o. SP. k. lub pracownicy TEXO Sp. z o.o. SP. k. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej  witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

TEXO Sp. z o.o. SP. k. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują TEXO Sp. z o.o. SP. k. i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody TEXO Sp. z o.o. SP. k. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia praw autorskich i źródła informacji ((C) Copyright by TEXO Sp. z o.o. SP. k..

Dane Osobowe
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez TEXO Sp. z o.o. SP. k. jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny oraz poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.

Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez TEXO Sp. z o.o. SP. k. ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies" (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu zwiększenia komfortu użytkowania naszej witryny oraz badania ogólnego ruchu użytkowników w witrynie, nie są natomiast wykorzystywane przez TEXO Sp. z o.o. SP. k. w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

TEXO Sp. z o.o. SP. k. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między TEXO Sp. z o.o. SP. k. a użytkownikiem witryny.