Poniżej zapraszam do pobrania rzutów poszczególnych mieszkań oraz planu zagospodarowania osiedla.

Rzut mieszkania nr 1                     Rzut mieszkania nr 2                    Rzut mieszkania nr 3                    Rzut mieszkania nr 4                  Rzut mieszkania nr 5

Rzut mieszkania nr 6                     Rzut mieszkania nr 7                    Rzut mieszkania nr 8                    Rzut mieszkania nr 9                  Rzut mieszkania nr 10

Rzut mieszkania nr 11                  Rzut mieszkania nr 12                  Rzut mieszkania nr 13                  Rzut mieszkania nr 14                Rzut mieszkania nr 15

Rzut mieszkania nr 16                  Rzut mieszkania nr 17                  Rzut mieszkania nr 18                  Rzut mieszkania nr 19                Rzut mieszkania nr 20

ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA

Katalog promocyjny