Nad bezpieczeństwem Państwa środków finansowych czuwają następujące instytucje:

Środki ochrony Nabywcy

Pełnomocnik „Dewelopera” oświadcza, że stosownie do treści art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego „ Deweloper” zawarł z PKO BANK POLSKI Oddział , ul. Sikorskiego 7a w Lesznie zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Wpłaty pochodzące od Nabywcy zgromadzone na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym, o którym mowa wyżej będą wypłacone przez Bank na rzecz Dewelopera po otrzymaniu przez Bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę Nabywca

Dodatkowo sprzedażą naszych mieszkań zajmuje się wykwalifikowany pośrednik w obrocie nieruchomościami z jedenastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w branży deweloperskiej Roksanes Żukowski lic. nr 7867 pracujący w Biurze niieruchomości STĘPIEŃ, które działa od dwudziestu lat na rynku nieruchomości.

Dodatkowo każdą umowę sporządza jedna z najlepszych w Lesznie Kancelarii Notarialnych prowadzona przez Panią Notariusz Mariolę Bortel, która to każdorazowo weryfikuje dokumenty dostarczone przez dewelopera i sporządza umowy deweloperskie.